Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

Link download bài học: http://www.mediafire.com/?o1x27bbzacjz5iv

Link download bài tập: http://www.mediafire.com/?f1kwukp8ke7lirk

Xem nội dung bài:

1. Tổ chức và truy cập thông tin

a. Tổ chức thông tin

 – Siêu văn bản là văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML (HyperText Markup Language) tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video… và liên kết với các văn bản khác.

– Trang web là một siêu văn bản đã được gán địa chỉ truy cập.

– Để tìm kiếm các trang web nói riêng, các tài nguyên trên Internet nói chung và đảm bảo việc truy cập đến chúng, người ta sử dụng hệ thống WWW (World Wide Web).

– Trang web đặt trên máy chủ tạo thành website thường là tập hợp các trang web chứa thông tin liên quan đến một đối tượng, tổ chức…

Trang chủ: trang web chứa các liên kết trực tiếp hay gián tiếp đến tất cả các trang còn lại.

Địa chỉ trang chủ là địa chỉ của website.

Có 2 loại trang web: web tĩnhweb động.

b. Truy cập trang web

 Trình duyệt web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: duyệt các trang web, tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet.

Có nhiều  trình duyệt web khác nhau: Internet Explorer, Netcape Navigator, FireFox,…

Để truy cập đến trang web nào ta phải biết địa chỉ của trang web đó, gõ địa chỉ vào dòng địa chỉ (Address), nó sẽ hiện thị nội dung trang web nếu tìm thấy.

Các trình duyệt web có khả năng tương tác với nhiều loại máy chủ.

2. Tìm kiếm thông tin trên Internet

Có 2 cách thường được sử dụng:

– Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ, thông tin được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các trang web.

– Tìm kiếm nhờ trên các máy tìm kiếm (Search Engine). Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.

Một số trang website cung cấp máy tìm kiếm:

Ví dụ

http://www.Yahoo.com

http://www.Google.com.vn

www.msn.com

3. Thư điện tử

– Thư điện tử (Electronic Mail hay E-mail) là dịch vụ thực hiện việc chuyển thông tin trên Internet thông qua các hộp thư điện tử.

– Người dùng muốn sử dụng, phải đăng ký hộp thư điện tử. Mỗi địa chỉ thư là duy nhất.

Địa chỉ thư:

<tên hộp thư>@<tên máy chủ nơi đặt hộp thư>

VD: thuydung170589@gmail.com

Một số nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí: yahoo.com, hotmail.com, gmail.com, vnn.vn,….

4. Vấn đề bảo mật thông tin

a. Quyền truy cập website

Người ta giới hạn quyền truy cập với người dùng bằng tên và mật khẩu đăng nhập.

b. Mã hóa dữ liệu

Mã hóa dữ liệu được sử dụng để tăng cường tính bảo mật cho các thông điệp mà chỉ người biết giải mã mới đọc được.

Việc mã hóa được thực hiện bằng nhiều cách, cả phần cứng lẫn phần mềm.

c. Nguy cơ nhiễm virus khi sử dụng các dịch vụ Internet

Lưu ý: chỉ nên sử dụng Internet vào các mục đích học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh, đúng lúc.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Các em tìm kiếm các bài viết hay, những hình ảnh đẹp về Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: Danh thắng, văn hóa, trang phục, ẩm thực…. Lưu nội dung các em đã tìm kiếm được vào file word. Sau đó, gửi bài làm vào hộp mail thuydung170589@gmail.com với tiêu đề: Bài tập về nhà 22. Ngoài ra, mỗi nhóm chọn một tấm ảnh đẹp nhất, viết bình luận và đăng lên twitter để cả lớp chấm điểm, nhóm nào được nhiều bình chọn nhất sẽ được thưởng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: